ZAŠTO JE ŽENAMA MJESTO NA LIDERSKIM POZICIJAMA?

 

U posljednje se vrijeme polagano, ali i dalje sramežljivo, u medije ušuljala tema žena liderica, menadžerica, poduzetnica. Doduše, dalek je put do povećanja broja žena na rukovodećim položajima u kompanijama (unatoč svijetlim primjerima kojih ima i u Hrvatskoj).

Paralelno s aktualizacijom položaja žena u kompanijama, povećava se broj žena koje suočene s velikim promjenama na tržištu rada, u godinama kada imaju dovoljno znanja i iskustva, ali nemogućnosti napredovanja u postojećem poslovnom okruženju.


U tim okolnostima one se odlučuju za poduzetništvo. Hrvatska je nažalost i dalje prilično „plitko“ tržište gdje je ponuda atraktivnih pozicija u odnosu na razvijenije zemlje prilično mala pa ženama ne preostaje ništa drugo nego postati sama svoja šefica.

Ne treba zanemariti niti potrebu žena da same budu „krojači svoje sudbine“ i da se okušaju u poduzetništvu, iako je to dominantno muško područje.

Hrvatska nije ništa drukčija od razvijenih zemalja po pitanju žena na liderskim pozicijama, bilo da se radi o kompanijama ili o poduzetnicama. Postotak žena na tim pozicijama niti u razvijenim zemljama koje smatramo naprednima ne prelazi 25 – 30 posto u najboljim slučajevima.

MUŠKI I ŽENSKI PRINCIPI VOĐENJA

I muški i ženski princip vođenja imaju svoje prednosti i nedostatke, ali muškarci imaju više iskustva. Dok su žene u tradicionalnim sredinama bile, i još jesu, uglavnom vezane uz majčinske i kućanske poslove, muškarci su bili ti koji su zarađivali i uzdržavali.

Prije 50ak godina se malo koja žena usudila pokrenuti svoj posao, a one koje su imale takav posao su se uglavnom bavile tipično ženskim zanimanjima od kozmetičarki, slastičarki, krojačica i slično.

No, vremena su se promijenila i žene su postupno uvidjele da im nije dostatna uloga koju im je društvo, a dijelom i same, na neki način nametnulo. S novim x i y generacijama situacija se drastično mijenja. Njihove želje, potrebe i načini razmišljanja diktiraju neka nova pravila. No, vratimo se ženama i tome čemu one mogu bolje pridonijeti.


Iako je većina poduzeća u rukama muškaraca, onaj postotak kompanija koje su u vlasništvu žena (npr. Sheryl Sandberg (COO) – Facebook, Mery Barra – General Motors, Indra Nooyi (CEO) – PepsiCo. I dr.) ostvaruje zavidne rezultate.

Postavlja se logično pitanje zašto, s obzirom na to da su žene percipirane kao manje odlučne i oprezne. Činjenica je da žene odlučuju dulje i da im odluka mora „sjesti“, da su opreznije i da sagledavaju odluke s više strana. Muškarci, s druge strane, vole riskirati čak i ako nisu sigurni da će odluka na kraju biti dobra.

Žene na rukovodećim pozicijama će vam reći da je za iskorak u nešto novo potrebna ogromna hrabrost i to je nešto čemu se žene tek trebaju posvetiti u većoj mjeri. Strah od neuspjeha je nešto što nije rezervirano samo za žene, imaju ga i muškarci, ali se ipak puno bolje nose s njim i kreću dalje.

ISTRAŽIVANJA IDU U PRILOG ŽENAMA

Prema istraživanju Peterson Institute for International Economics koje je provedeno na skoro 22 tisuće kompanija u 91 zemlji došlo se do zaključka da je veza između kompanija koje vode žene i profita vrlo zanimljiva tj. da su te kompanije uspješnije i to za 1 postotni bod u neto marži od kompanija koje vode muškarci.

Ako za primjer uzmete neku tipično profitabilnu kompaniju s neto maržom od 6.4 posto, onda povećanje od 1 postotnog boda predstavlja 15% rast profitabilnosti.

ŽENSKA SNAGA

Ženska snaga leži, pije svega u promoviranju suradnje, uzimanju u obzir osobnih i profesionalnih ciljeva zaposlenika te većem razumijevanju i uključivanju zaposlenika u timski rad. Žene su puno empatičnije, puno su otvorenije za suradnju i lakše implementiraju inovativna rješenja.

Žene puno lakše prihvaćaju različitosti te njeguju tzv. transformacijski stil vođenja.


Muškarci su druge strane fokusirani na izvedbu i na rezultate. Natjecateljski duh je nešto čemu pridaju veliku važnost. Puno su direktniji u komunikaciji i timovi su složeni tako da je svakome u timu jasna njegova uloga i očekivanja, ali i pohvala i kazna.

Ono što je glavna karakteristika muškaraca je poštivanje hijerarhijske strukture, puno lakše donose odluke i skloniji su riziku. Njihov stil često nazivamo transakcijski.

Ivana Radić

PHOTO:PEXELS