U ime Međunarodne mreže poslovnih žena sudjelovala sam kao panelistica na  konferenciji G100 u Zagrebu i Beogradu

 

Kao predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena i  Country Chair za mala i srednja poduzeća sudjelovala sam kao panelistica na konferencijama u Zagrebi i Beogradu u sklopu Balkan Tour.

S lijeva na desno: Aleksandra Carvalho, Ivana Radić i Marija Trnjanac

 

G100 je grupa od 100 žena liderica iz cijeloga svijeta koje vode 100 “krila” u svijetu i 100 Country Chairs u svrhu lobiranja, osnaživanja i utjecanja na vlade i organizacije diljem svijeta u cilju ostvarivanja jednakosti za žene.

Vizija G100 je stvaranje jednakosti te progresivnog i inkluzivnog okruženja za žene diljem svijeta.

Misija G100 je kroz liderstvo osigurati sve što je potrebno da bi se osigurala inkulzivnost, sigurnost, ekonomsko i društveno osnaživanje žena za sve žene na svjetskoj razini.

Foto: vlastita arhiva