Promocija knjige “Bosanski labirint” Zilke Spahić Šiljak

Promocija knjige "Bosanski labirint"   U Zagrebu je  19.9.2019. upriličena promocija knjige "Bosanski labirint" - iznimne žene koja se bavi pitanjima liderstva žena, položajem žena u društvu, rodnoj ravnopravnosti - Zilke Spahić Šiljak  u knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5. "Žene [...]