Žene u poslovnom svijetu – edukacija u VEGORI

Žene u poslovnom svijetu - edukacija u VEGORI   U četvrtak,11.3.2021. godine, održala sam predavanje u Razvojnoj agenciji grada Velika Gorica - VE-GO-RA na temu žena u poslovnom svijetu. Na predavanju se razvila sjajna diskusija svih polaznica o trenutnoj situaciji [...]