Ja sam glavni, moraš me slušati!

Ja sam glavni, moraš me slušati!   Mnogim mojim klijentima izazovno je raditi u ženskim timovima. Kažu da ne razumiju zašto žene uvijek imaju nešto za pitati umjesto da naprave što im se kaže? Ako razumijete kako se ponašaju žene, [...]