zelena tranzicija

Organizirala sam konferenciju Neiskorišteni potencijal Slavonije – što nam donose zelena i digitalna tranzicija?

Organizirala sam konferenciju Neiskorišteni potencijal Slavonije - što nam donose zelena i digitalna tranzicija? U Antunovcu sam 9.6.2022.g. u Agenciji za održivi razvoj Općine Antunovac organizirala konferenciju o neiskorištenim potencijalima Slavonije. Na konferenciji sam vodila panel na kojem su sudjelovali: [...]

Go to Top