Koliko vam je profitabilnost prodaje bitna?

Koliko vam je profitabilnost prodaje bitna? Jedan od poslova koji se uvijek traži je zasigurno prodajni predstavnik, voditelj i direktor prodaje. Prodaja je sama po sebi vrlo zahtjevan posao i popriličan broj ljudi zazire od nje. No, većina nas prodaje, [...]