Održani webinari na engleskom jeziku

Održani webinari na engleskom jeziku   u zadnjih mjesec dana održala sam tri webinara na teme: Značaj društvenih mreža u poslovanju,  Ponašanje potrošača u krizi i Pregovaranje- postanite dobar pregovarač a sve u sklopu Women in Business projekta koji se provodi [...]