Zašto je ženama mjesto na liderskim pozicijama?

ZAŠTO JE ŽENAMA MJESTO NA LIDERSKIM POZICIJAMA?   U posljednje se vrijeme polagano, ali i dalje sramežljivo, u medije ušuljala tema žena liderica, menadžerica, poduzetnica. Doduše, dalek je put do povećanja broja žena na rukovodećim položajima u kompanijama (unatoč svijetlim [...]