Sudjelovanje na Women je na leadership summitu u Sarajevu

U Sarajevu, u hotelu Holiday, 5. travnja, održan je prvi summit pod naslovom “WOMEN IN LEADERSHIP SUMMIT SEE 2019” / “SAMIT ŽENSKOG LIDERSKOG PODUZETNIŠTVA ZA JUGOISTOČNU EVROPU 2019”.

S lijeva na desno: Marija Trnjanac, Ivana Radić, Aleksandra Carvalho i Mirjana Petović – članice Međunarodne mreže poslovnih žena.

Zadnji panel o budućnosti obrazovanja,  moderirala je Ivana Radić.

Zilka Spahić Šiljak, Jasmin Hošo, Ivana Radić, Mirsada Bašić, Nihad Softić – panel: Budućnost obrazovanja

Foto: vlastita arhiva