Promocija knjige “Bosanski labirint”

 

U Zagrebu je  19.9.2019. upriličena promocija knjige “Bosanski labirint” – iznimne žene koja se bavi pitanjima liderstva žena, položajem žena u društvu, rodnoj ravnopravnosti – Zilke Spahić Šiljak  u knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5.

“Žene moraju preuzeti odgovornost i promociji knjige “Bosanski labirint” tražiti promjene sustava, podupirati jedna drugu jer je to preduvjet za razvoj njihovog intelektualnog potencijala i kreativnosti, a time i samoga društva.”

Dr. Zilka Spahić-Šiljak je intelektualka koja se bavi avangardnim temama roda, religije, ljudskih prava, politike, islama, i izgradnje mira, s višegodišnji iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici.

Gđa Spahić Šiljak je koordinatorica projekata fondacije TPO (Transkulturna psihosocijalna  obrazovna fondacija)i profesorica na američkom sveučilištu Standford. Do sada je objavila veliki broj naučnih radova na bosanskom i engleskom jeziku u domaćim i međunarodnim publikacijama, kao što su: Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki iz Bosne i Hercegovine (2013); Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta. Post-socijalistički konteksti u BiH i na Kosovu (2012); Žene, religije i politikaAnaliza utjecaja interpretativnog religijskog naslijeđa judaizma, kršćanstva i islama na angažman žene u javnom životu i politici u BiH (2007); I vjernice i građanke (2009); Monoteističko troglasje: uvod u Judaizam, kršćanstvo i islam (2009).

Najnovija knjiga Bosanski labirint nastala je nakon višegodišnjih istraživanja liderstva te progovara o najvažnijem aspektu ženama lidericama.

Organizacija promocije: Ivana Radić

Moderator: Ivana Radić

Photo:Vlastita arhiva